EN
菜单

SC32F 系列触控MCU

SC32F触控TK系列产品具有高信噪比、高灵敏度等特点。


资料下载

加入比较

查看产品对照表(0)

export

  P/N PKG Type ROM
(Byte)
RAM
(Byte)
Voltage
(V)
Frequency(MHz) 1%IRC MHz Timer(16-bit) Timer(32-bit) PLL(MHz) UART SPI IIC USB CAN ADC (14-bit) DAC(8-bit) Touch Key(Channels) PWM(16-bit+8-bit)
(带死区互补)
RTC LCD/LED Driver EXT Crystal PGA CMP

显示14条,共14条

  P/N PKG Type ROM
(Byte)
RAM
(Byte)
Voltage
(V)
Frequency(MHz) 1%IRC MHz Timer(16-bit) Timer(32-bit) PLL(MHz) UART SPI IIC USB CAN ADC (14-bit) DAC(8-bit) Touch Key(Channels) PWM(16-bit+8-bit)
(带死区互补)
RTC LCD/LED Driver EXT Crystal PGA CMP
  P/N PKG Type ROM
(Byte)
RAM
(Byte)
Voltage
(V)
Frequency(MHz) 1%IRC MHz Timer(16-bit) Timer(32-bit) PLL(MHz) UART SPI IIC USB CAN ADC (14-bit) DAC(8-bit) Touch Key(Channels) PWM(16-bit+8-bit)
(带死区互补)
RTC LCD/LED Driver EXT Crystal PGA CMP
SC32F10TG7MJU SOP28 128K 8K 2.0~5.5V 64 32 8 - 64 4 2 2 - - 7 - 18 5+15 - 4*18 0 1
SC32F10TG7XJU TSSOP28 128K 8K 2.0~5.5V 64 32 8 - 64 4 2 2 - - 7 - 18 5+15 - 4*18 0 1
SC32F10TK7PJR LQFP32 128K 8K 2.0~5.5V 64 32 8 - 64 4 2 2 - - 9 - 22 5+17 - 4*20 0 3
SC32F10TK7QJR QFN32 128K 8K 2.0~5.5V 64 32 8 - 64 4 2 2 - - 9 - 22 5+17 - 4*20 0 3
SC32F10TS7PJR LQFP44 128K 8K 2.0~5.5V 64 32 8 - 64 4 2 2 - - 13 - 29 8+26 - 7*22/6*23/ 5*24/4*25 0 4
SC32F10TC7PJR LQFP48 128K 8K 2.0~5.5V 64 32 8 - 64 4 2 2 - - 13 - 32 8+29 - 8*24/6*26/ 5*27/4*28 0 4
SC32F10TC7QJR QFN48 128K 8K 2.0~5.5V 64 32 8 - 64 4 2 2 - - 13 - 32 8+32 - 8*24/6*26/ 5*27/4*28 0 4
SC32F10TG8MJU SOP28 256K 8K 2.0~5.5V 64 32 8 - 64 4 2 2 - - 7 - 18 5+15 - 4*18 0 1
SC32F10TG8XJU TSSOP28 256K 8K 2.0~5.5V 64 32 8 - 64 4 2 2 - - 7 - 18 5+15 - 4*18 0 1
SC32F10TK8PJR LQFP32 256K 8K 2.0~5.5V 64 32 8 - 64 4 2 2 - - 9 - 22 5+17 - 4*20 0 3
SC32F10TK8QJR QFN32 256K 8K 2.0~5.5V 64 32 8 - 64 4 2 2 - - 9 - 22 5+17 - 4*20 0 3
SC32F10TS8PJR LQFP44 256K 8K 2.0~5.5V 64 32 8 - 64 4 2 2 - - 13 - 29 8+26 - 7*22/6*23/ 5*24/4*25 0 4
SC32F10TC8PJR LQFP48 256K 8K 2.0~5.5V 64 32 8 - 64 4 2 2 - - 13 - 32 8+29 - 8*24/6*26/ 5*27/4*28 0 4
SC32F10TC8QJR QFN48 256K 8K 2.0~5.5V 64 32 8 - 64 4 2 2 - - 13 - 32 8+32 - 8*24/6*26/ 5*27/4*28 0 4
全选
标题 描述 版本 语言 类型 大小 更新日期 下载
规格书 v0.2 中文 PDF 1.7MB 2023-04-12 下载
全选
标题 描述 版本 语言 类型 大小 更新日期 下载
全选
标题 描述 版本 语言 类型 大小 更新日期 下载
SC32F10T/10G 系列技术参考手册 V0.1 中文 PDF 2.74MB 2023-04-12 下载
全选
标题 描述 版本 语言 类型 大小 更新日期 下载
产品选型手册 V1.0 中文 PDF 7.34MB 2023-05-08 下载
selection guide V1.0 English PDF 7.34MB 2022-04-06 下载